Ortopedi

Ortopedi ve Travmatoloji Nedir?

Ortopedi ve Travmatoloji: Kas-İskelet Sistemine Odaklı Bir Bakış

Giriş

Ortopedi ve Travmatoloji, kas-iskelet sistemindeki doğuştan gelen ve sonradan ortaya çıkan hastalıkları ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Bu tıbbi uzmanlık alanı, kemikler, eklem yapısı, kaslar, bağlar ve tendonlar gibi yapıları içeren kas-iskelet sistemi üzerine odaklanır. Ortopedi ve Travmatoloji bölümü, hastalıkların teşhisinden tedavisine ve cerrahi müdahalelere kadar geniş bir yelpazede hizmet verir. Bu makalede, ortopedi ve travmatolojinin temel konuları ve tedavi yöntemleri ele alınacaktır.

Ortopedi ve Travmatoloji’nin Kapsamı

Ortopedi ve Travmatoloji bölümü, çeşitli hastalıklar ve yaralanmalarla ilgilenir. Bu hastalıklar genellikle kas-iskelet sisteminin işlevselliğini etkileyebilir ve ağrı, kısıtlı hareket, fonksiyon kaybı ve yaşam kalitesinde azalma gibi belirtilere neden olabilir. Ortopedi ve Travmatoloji’nin ilgilendiği hastalıklar şunlardır:

 1. Kemik kırıkları: Düşmeler, trafik kazaları, spor yaralanmaları ve diğer travmatik etkenler sonucu kemiklerde meydana gelen kırıklar.

 2. Eklem sorunları: Osteoartrit, romatoid artrit gibi hastalıklarla birlikte eklemde yaşanan ağrı, şişlik ve fonksiyon kaybı.

 3. Spor yaralanmaları: Aktif sporcuların sıkça maruz kaldığı menisküs yaralanmaları, bağ zorlanmaları ve tendon yırtılmaları gibi sorunlar.

 4. Omurga hastalıkları: Boyun ve bel fıtıkları, omurga kırıkları, skolyoz gibi omurga yapılarını etkileyen rahatsızlıklar.

 5. Doğuştan gelen hastalıklar: Kalça çıkıkları, omurga eğrilikleri gibi doğuştan gelen yapısal problemler.

 6. Romatizmal hastalıklar: Romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıklar.

 7. Sinir sıkışmaları: Sinirlerin sıkışması sonucu yaşanan ağrı, uyuşma ve güçsüzlük.

 8. Ayak ve ayak bileği sorunları: Topuk dikeni, ayak kavis bozuklukları gibi ayak ve ayak bileği hastalıkları.

 9. Travmatik yaralanmalar: Kaza, düşme ve darbeler sonucu oluşan travmatik yaralanmalar.

Tanı Yöntemleri

Ortopedi ve Travmatoloji hastalıklarının tanısı için çeşitli görüntüleme ve tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler, hastalığın doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve uygun tedavi planının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. En yaygın kullanılan tanı yöntemleri şunlardır:

 1. Röntgen: Kemik yapıların ve eklem ilişkilerinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan görüntüleme yöntemi.

 2. Bilgisayarlı Tomografi (BT): 3D görüntüler elde etmek için röntgen ışınları kullanılarak yapılan bir inceleme.

 3. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Yumuşak dokuların ve eklem yapılarının ayrıntılı görüntülerini elde etmek için manyetik alan ve radyo dalgalarının kullanıldığı bir yöntem.

 4. Artroskopi: Eklem içi yapılara doğrudan bakmak ve incelemek için kullanılan bir cerrahi işlem.

 5. Kan testleri: Romatizmal hastalıkların teşhisinde ve enfeksiyonların belirlenmesinde kullanılan kan testleri.

Tedavi Yöntemleri

Ortopedi ve Travmatoloji hastalıklarının tedavisinde çeşitli yöntemler uygulanır. Tedavi planı, hastalığın türüne, şiddetine ve hastanın özelliklerine göre belirlenir. Tedavi yöntemleri arasında şunlar bulunmaktadır:

 1. Konservatif tedavi: İlaçlar, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz programları ve destekleyici tedavilerle hastalıkların konservatif yani cerrahi olmayan şekilde tedavisi.

 2. Cerrahi müdahaleler: Hastalığın şiddetine göre kemik kırıklarının düzeltilmesi, eklem protezlerinin takılması, sinir sıkışmalarının giderilmesi gibi çeşitli cerrahi işlemler.

 3. Protez cerrahisi: Aşınmış veya hasar görmüş eklem yapılarının protezlerle değiştirilmesi.

 4. Rekonstrüktif cerrahi: Travmatik yaralanmalar sonucu hasar gören dokuların

Oropedi

Contact Us

× Bize WhatsApp İle ulaşın