Lomber Disk Hernisi (Bel fıtığı)

4797875321638196232

Lomber Disk Hernisi (Bel fıtığı)

Bel bölgesinde yer alan lomber intervertebral diskler, omurga hareketliliğini sağlayan, omurganın esnekliğini koruyan ve omurgadaki yükü dengeli bir şekilde dağıtan önemli yapıları temsil eder. Bu diskler, iki tabakadan oluşur: iç kısımda “nükleus pulposus” ve dış kısımda “annulus fibrosus”. Ancak çeşitli nedenlerle dış tabakanın yapısında bozulmalar meydana geldiğinde, nükleus pulposus dışarı çıkarak omuriliği veya sinir köklerini sıkıştırabilir. Bu duruma lomber disk hernisi veya yaygın adıyla bel fıtığı denir. Lomber disk hernisi, bel ve bacak ağrısının en yaygın nedenlerinden biridir.

Lomber disk hernisinin belirtileri aşağıda sıralanmıştır. Bu semptomlar hastada tek başına veya birkaçı bir arada görülebilir:

  • Bacak ağrısı (siyatik veya radikülopati olarak adlandırılır)
  • Bel ağrısı
  • Bacakta uyuşma ve karıncalanma
  • Bacakta veya ayakta güçsüzlük

Lomber disk hernisi tanısı için, kapsamlı bir fiziksel ve nörolojik muayene yapılması yanı sıra hastanın öyküsünün değerlendirilmesi gerekir. Direkt röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca sinir fonksiyonlarının değerlendirilmesi için elektromiyografi (EMG) adı verilen bir test de yapılabilir.

Hastaların büyük bir kısmı, cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymadan konservatif tedavi yöntemleriyle iyileşebilir. Bu tedaviler arasında istirahat, anti-enflamatuar ilaçlar, kortikosteroidler, epidural enjeksiyonlar ve fizik tedavi yer alır. Ancak bu tedavilere yanıt alınamaması, semptomların kötüleşmesi veya güç kaybı gibi durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahinin amacı, fıtıklaşmış diskin çıkarılarak omurilik ve sinir kökü üzerindeki baskının ortadan kaldırılmasıdır. Lomber mikrodiskektomi, bel fıtığına karşı en yaygın uygulanan cerrahi prosedürdür. Bu prosedürde, etkilenen bölgeye küçük bir kesik yapılır ve siniri baskı altında tutan fıtıklaşmış disk bölgesi çıkarılır. Bunun yanı sıra uygun vakalarda tamamen kapalı endoskopik lomber disk cerrahisi de tercih edilebilir.

× Bize WhatsApp İle ulaşın