Omurga Kırıkları

omrgkrk

Omurga Kırıkları

Küçük omurilik kırıkları, omuriliğe zarar vermemiş ise istirahat, ilaç tedavisi ve korse gibi yöntemlerle tedavi edilebilir. Ancak ciddi kırıklarda cerrahi tedavi gereklidir; aksi halde kalıcı omurilik yaralanmalarına yol açabilecek sorunlar doğabilir.

Omurga kırıkları farklı tiplerde olabilir, ancak genellikle kompresyon (çökme kırıkları) ve patlama (burst) kırıkları daha sık görülür. Kompresyon kırıkları genellikle osteoporoz, tümörler veya omurgadaki diğer patolojiler nedeniyle meydana gelir.

Omurga kırıklarının semptomları, yaralanmanın şiddetine ve konumuna göre değişkenlik gösterir. Tüm kırıklar omurilik yaralanmasıyla sonuçlanmaz, ancak yüksek enerjili travmalarda omurilik felci riski bulunabilir. En yaygın semptom, omurga kırığı olan bölgedeki ağrının hareketle artmasıdır. Bunun yanı sıra karıncalanma, uyuşma, kol veya bacaklarda güç kaybı veya felç, kontrolsüz kas spazmları ve idrar/bağırsak kontrolünün kaybı da görülebilir.

Omurga kırıklarının teşhisi için doğrudan röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT) ve omurilik hasarının belirlenmesi için manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır.

Omurga kırığı tedavisinin ilk adımı, hastayı stabil hale getirmektir. Travma yaşamış omurga veya omurilik bölgesini sabitlemek amacıyla travma tahtaları, boyunluklar ve korseler kullanılır. Hastanın durumu stabil hale getirildikten sonra, yapılan görüntülemeler ve muayene sonucunda kırığın şiddeti ve konumuna bağlı olarak cerrahi müdahale gerekip gerekmediği değerlendirilir. Bazı küçük kırıklar, istirahat, boyunluk/korse ve ilaç tedavisi gibi yöntemlerle ameliyatsız olarak takip edilebilir. Stabilite kaybının olduğu, omuriliğe baskı yapan kırık parçalarının bulunduğu veya omurilik yaralanmasının gerçekleştiği durumlarda cerrahi tedavi önerilebilir.

Cerrahi tedavinin ana hedefi, omurilik üzerine baskı yapan kırık parçalarını çıkarmak ve vida-çubuk sistemi gibi yöntemlerle omurgayı sabitlemektir. Bazı durumlarda, omurganın stabilitesini sağlamak için kemik çimentosu (vertebroplasti/kifoplasti) ile kırık bölge güçlendirilebilir.

× Bize WhatsApp İle ulaşın