Epilepsi

epilepsi

Epilepsi

Epilepsi Cerrahisi: Epileptik Nöbetlerle Mücadelede Özel Bir Yaklaşım

Epilepsi hastalarının yaklaşık %5-10’u, diğer tedavi seçeneklerinin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi adayı olmaktadır. Epilepsi cerrahisi, hastalara özel bir cerrahi planın oluşturulması için detaylı testlerin uygulandığı, epileptik nöbetlerle mücadelede önemli bir tedavi seçeneğidir. Epilepsi tedavisi için sık uygulanan bazı cerrahi prosedürler, hastaların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu makalede, sık uygulanan epilepsi cerrahi prosedürlerini ve elde edilen sonuçları inceleyeceğiz.

  1. SEEG (Stereoelektroensefalografi) – Derinlik Elektrodu Yerleştirilmesi: Nöbet odaklarının tam olarak belirlenemediği durumlarda, özel bir yöntem olan SEEG kullanılarak elektrotlar belirlenmiş hedeflere yerleştirilir. Bu yöntem, daha net bir nöbet odak tespiti için nöronavigasyon sistemlerinin kullanıldığı bir işlemdir.

  2. Temporal Lob Rezeksiyonu (Temporal Lobektomi): Temporal lob, kompleks parsiyel nöbetlerin sık nedeni olan bir beyin bölgesidir. Temporal lob rezeksiyonu, temporal lobun (amigdala ile hipokampus dahil) çıkarıldığı bir cerrahi işlemdir. Bu ameliyat, epilepsi cerrahisinde sıkça uygulanan ve başarılı sonuçlar elde edilen bir yöntemdir. Temporal lobektomi yapılan hastalarda kısa ve orta dönemde nöbet kontrolünün yaklaşık %80 seviyesinde olduğu bilinmektedir.

  3. Vagal Sinir Stimülasyonu (VNS): Nöbet odaklarının net olarak belirlenemediği veya birden fazla nöbet odaklı durumlarda vagal sinir stimülasyonu (VNS) kullanılabilmektedir. Vagal sinir, boyundaki damarlar ile yakın komşulukta bulunan bir sinirdir. Bu sinirin uyarılması, nöbet sıklığının azalmasına yardımcı olabilir.

  4. Ekstratemporal Rezeksiyon: Epileptik nöbetlerin kaynağının temporal lob dışında başka beyin bölgelerinde olduğu durumlarda ekstratemporal rezeksiyon uygulanır. Bu prosedürde, frontal, parietal veya oksipital lob gibi beyin bölgelerinden nöbet kaynağının bulunduğu bölge çıkarılarak tedavi sağlanır.

  5. Fokal Yapısal Lezyon Rezeksiyonu: Bu operasyon ile beyinde bulunan anormal/patolojik bölgeler, tümör, vasküler malformasyon veya kortikal displazi gibi yapılar çıkarılmaktadır. Bu yöntem, patolojinin tipine ve yerleşim yerine bağlı olarak hastaların nöbetlerinin kontrol altına alınmasında oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.

Epilepsi cerrahisi yapılan hastalardaki sonuçlar, literatürde yapılan çalışmalar ile desteklenmektedir. Yaklaşık olarak hastaların %70’inde ameliyat sonrasında nöbet kontrolünün sağlandığı veya nöbet sıklığında önemli bir azalma olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, cerrahi tedavinin epilepsi hastalarının yaşam standartlarını artırmada etkili olduğunu göstermektedir. Bazı hastalar hala daimi tıbbi tedaviye ihtiyaç duyabilir, ancak epilepsi cerrahisi sonrasında ilaç sayısı, sıklığı ve dozunda bir düşüş yaşanması mümkündür.

Sonuç olarak, epilepsi cerrahisi, özenle seçilen hastalarda başarılı sonuçlar veren ve nöbetlerin kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynayan bir tedavi yöntemidir. Uzman hekimler tarafından değerlendirilen hastalarda, uygun cerrahi planlama ve takip ile epilepsi hastalarının yaşam kalitesi artırılabilir ve nöbetlerin etkileri minimize edilebilir.

Beyin ve Omurilik Cerrahisi

Contact Us

× Bize WhatsApp İle ulaşın